Istraživanje o natalitetu i merama podsticanja rađanja

Istraživanje „Stavovi i mišljenja građana tri opštine o natalitetu i merama podsticanja rađanja“ je rađeno na slučajnom reprezentativnom uzorku od ukupno 950 ispitanika u tri opštine: Zvezdara (500), Stara Pazova (200) i Jagodina (250).

U ove tri opštine će se održati debate na relevantnu temu, a rezultati će se koristiti u svrhu dalje analize.

METODA

• Uzorak je trostruko stratifikovan;

• Intervjuisanje je obavljeno licem u lice (F2F tehnika) uz pomoć papirne ankete (PAPI tehnika);

• Intervjuisanje je trajalo oko 5 minuta, a upitnik je imao jedno otvoreno pitanje i 32 zatvorena pitanja.

Analiza je rađena u SPSS 20 statističkom softveru, a u dodatnoj analizi su predstavljeni statistički značajni rezultati.

Terensko prikupljanje je rađeno između 16. oktobra 2018. i 23. oktobra 2018.

Za sve tri opštine nisu angažovani anketari koji u njima žive.

REZULTATI

DODATNA ANALIZA

  • Od onih građana koji smatraju da je natalitet problem i koji su koristili neka od prava smatraju da su zarade i roditeljski dodatak ključni u poboljšanju nataliteta.
  • Takođe, ista grupa smatra da je vantelesna oplodnja i aktivnost promovisanju porodice u medijima od najvažnijeg značaja.
  • Prema analizi statističke značajnosti nema većih odstupanja po važnim varijablama za ovu studiju. Stavovi građana su slični u sve tri opštine. Razlike su prestavljene ispod.
  • U ruralnim sredinama su građani češće upoznati sa strategijom nego u urbanim (napomena: u urbanim sredinama ima više stanovnika pa je u apsolutnim brojevima veća upoznatost).
  • Takođe u urbanim srednama je češće važniji materijalni dodatak, zapošljavanje i fleksibilno radno vreme.
  • Ženama se više dopada ideja o nematerijalnom značaju odsustva oca sa posla od muškaraca, više pokušaja vantelesne oplodnje i dečiji dodatak.
  • U Jagodini više nego u druge dve opštine smatraju da su finansijski problem glavna preporeka nataliteta u Srbiji.
  • Na Zvezdari je češća upoznatost građana o strategiji, nego u druge dve opštine.
  • U Staroj Pazovi je češće čuti da je dobra ideja smanjenje poreza.
  • Da strategija postoji češće su upoznati oni koji imaju decu.

Celo istraživanje pogledajte ovde.