O nama

Futuristički Institut

Ko smo mi?

_

U Beogradu, od 1. decembra 2017. postoji i radi Futuristički institut.

On nije naučna ustanova, ali jeste vezan za nauku, pre svega za sve razvojne naučne projekte, čijim pokretanjem i plasiranjem Srbija korača u budućnost.

Futuristički institut je i stvoren da ti koraci ne bi bili spori, da se ne bi išlo unazad, i da bi se, već danas približili onome što i ova, i sve druge zemlje, moraju da budu u budućnosti.

Otvaranjem Futurističkog instituta

_

mi ka toj budućnosti želimo da žurimo, džinovskim koracima, istovremeno pripremajući celo društvo na sve ono što promene neminovno nose.

Zato je Futuristički institut zamišljen, pre svega, kao think-tank organizacija, u kojoj će, dnevno, biti razmatrane opcije razvoja i njihov uticaj na društvene procese.

Iz takvog Futurističkog instituta, na kraju dana, treba da izađu i preporuke i projekti za dalje pravce razvoja Srbije.

Futuristički Institut

Da li graditi

_

rafinerije i termoelektrane, ili se posvetiti potrazi za novim izvorima energije; da li ulagati u proizvodnju motora sa unutrašnjim sagorevanjem ili na električni pogon; da li i kako razvijati veštačku inteligenciju; za koja zanimanja treba pripremati nove generacije; koja vrsta društvenih odnosa, kakav sistem, kakvo upravljanje će nam biti najbolje 2050. godine; da li postoji prostor za sindikate, partije, NVO u visokoautomatizovanom društvu, društvu veštačke inteligencije i kako oni, u takvom društvu treba da izgledaju, čime da se bave; da li postoji kompjuterska ideologija; šta su i šta će biti osnove energetskog balansa Srbije, i šire, člitavog sveta; sa kojim bolestima ćemo biti suočeni za trideset godina; kako produžetak života može da utiče na društvo, ekonomiju; za šta sve još treba da se pripremimo; kakvi su nam mediji potrebni za novu, viretualnu stvarnost.

Sva ova, ali i niz drugih pitanja

_

kao i odgovori na njih, treba da budu ono što je krajnji proizvod rada Futurističkog instituta.
Upravo zato Futuristički institut prepoznaje državu kao svog osnovnog partnera, i njoj će ponuditi i zajednički rad na projektima i same rezultate, kao osnovu za pokretanje novih procesa koji treba da budu sastavni deo nove strategije razvoja. One, koja jasno prepoznaje budućnost, sve prepreke i najbolje puteve da se u tu budućnost uđe, bez sraha i frustracija, sa unapred datim odgovorima na sve izazove koje ona nosi.
Takođe, partneri Futurističkog instituta moraju da budu i svi drugi kojima je potrebno planiranje budućnosti. Univerzitet, naučne ustanove, privreda, obrazovanje, medicina, digitalni sektor, medijski sektor, transport, energetski sektor, ekološki, socijalni…

Cilj nam je da

_

zajedno sa svima njima, pakujemo i planiramo budućnost, da pronalazimo nove puteve, načine, da inoviramo, ubrzavamo, rešavamo, i povežemo državu, društvo, i sve one koji ga čine, u zajednički poduhvat, napor, sa jednim jednostavnim ciljem – da nam budućnost bude bolja.
Sa tog vrha Fututrističkog instituta bila bi inicirana i šira društvena rasprava, na niz tema budućnosti, od pitanja Kosova, granica, Evropske Unije, preko održivog razvoja, poreskog i penzionog sistema, do hrane, zdravlja i energetike.
Sve to zajedno, opet, treba da ima širu društvenu ulogu i da pomogne državi da prepozna najpogodinije pravce razvoja i kretanja, kao i da relaksira, kroz stalni dijalog, i nuđenje rešenja, one društvene konfikte koji nas koče u tom putu u budućnost.

Pri tom,  Futuristički institut

_

nema, i ne treba da ima, onu vrstu pretenzije koja tera na idealizovanje sopstvenih rešenja i njihovo nametanje kao jedinih i nezaobilaznih.
Naprotiv, on je više inicijalna kapisla, neka vrsta remorkera koji gura i vuče donosioce odluka u onu vrstu atmosfere, prepune različitih, a suvislih predloga, koja omogućava pravilno prepoznavanje i donošenje dobrih odluka.
Mi smo tu da pokažemo kakve sve opcije postoje, ali i kakve opasnosti i prepreke, baš kao i kakva sva rešenja.
Mi smo tu da nateramo društvo da kreativno razmišlja, da iniciramo taj stalni proces pronalaženja rešenja, da prikažemo budućnost kao izazov, šansu, a ne kao problem, i da nametnemo jedan novi model, onaj koji podrazumeva suočavanje sa izazovima, a ne njihovo izbegavanje.