Srbija 2030

Srbija, baš kao i sve druge države na svetu, ima budućnost, samo je potrebno i da počnemo da planiramo tu budućnost.

U okviru projekta Srbija 2030, Futuristički institut će predstavljati izveštaje u svaoj od oblasti kojom se bavimo:

 • Energija
 • Obrazovanje
 • Hrana
 • Zdravlje
 • Ekologija
 • Tehnologija

Cilj istraživanja je, da na osnovu analiziranja trendova i naučnih prognoza, utvrdimo kakva je budućnost Srbije u konkretnoj oblasti i da li postoje rešenja koja bi omogućila da brže napredujemo.

U svakoj od oblasti bitno je utvrditi nekoliko ključnih faktora:

 • Gde je svet 2030. godine u toj oblasti?
 • Gde je Srbija 2030. godine u toj oblasti?
 • Kako smanjiti tu razliku?
 • Kako se promene reflektuju u brojnim sferama društva i života: obrazovanju, stopi zaposlenosti, EU integracijama, …
 • Održivost promena

Uz korišćenje naučnih metoda moći ćemo da predviđamo budućnost u Srbiji i svetu i da damo preporuke kako se za tu budućnost najbolje pripremiti i na šta staviti akcenat.

Da li je budućnost Srbije u organskoj poljoprivredi, obnovljivim izvorima energije ili seoskom turizmu?

Da li je isplativo graditi fabriku baterija zbog velikog nalazišta litijuma ili napraviti regionalnu Silicijumsku dolinu iz koje bi se nastavio još jači rast domaćeg IT sektora?

Kako se sve to odražava na obrazovanje u Srbiji i kakve je reforme potrebno sprovesti da bismo imali kadrove spremne za 4. industrijsku revoluciju?

U izradi ovih istraživanja, Futuristički institut će sarađivati sa domaćim i stranim stručnjacima, kompanijama, naučnicima, nevladinim i vladinim organizacijama.

Samo na taj način možemo biti sigurni da su naše analize sveobuhvatne a preporuke utemeljene i da, verovatno po prvi put u istoriji, možemo da planiramo budućnost Srbije i svakoga od nas u njoj.