Populaciona politika

Uloga populacione politike je da na pravi način odgovori na aktuelne demografske tokove i da ih usmeri u skladu sa društveno-ekonomskim planovima za budućnost. Njena uloga je informisanje stanovništva o zaštiti reproduktivnog zdravlja kao i pružanje  političkog odgovora na starenje stanovništva. Mere populacione politike nisu ekspresne, niti vidljive u kratkom vremenskom periodu, one daju rezultate isključivo ako se strpljivo i uporno sprovode.

Futuristički institut u saradnji sa Kabinetom ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku uradio je istraživanje „Stavovi i mišljenja građana tri opštine o natalitetu i merama podsticanja rađanja“, kao i seriju tribina o merama koje Vlada Srbije zajedno sa lokalnom samoupravom sprovodi.

Takođe, posetili smo četiri grada u kojima su uspešno sprovedene mere Strategije podsticanja rađanja i razgovarali sa predstavnicima lokalne samouprave, koordinatorima projekata, ali i građanima koji su iskoristili podsticaje države za povećanje nataliteta.